Hayvancılık ve Üretim Alanları

- Büyükbaş ve küçükbaş Hayvan çiftlikleri
- Tavuk çiftlikleri
- Kompost oluşumunu hızlandıran ürünler
- Et ve Balık işleme merkezleri uygulamaları

Büyükbaş ve küçükbaş Hayvan çiftlikleri için yer ve yüzey temizliğinin bakteriyel temizlik ürünleri ile yapılması yeni bir yaklaşımdır. BIODEM LIQUID ve BIODEM LIQUID L ile  üretim alanlarının temizliği temizlik , koku giderimi ve kompost oluşumuna destek sağladığı için hızlı yayılan bir çözüm haline gelmiştir. Ürünlerin pulvarize edilerek yer yüzey temizliği yapılabilir ; Atıkların üzerine pulvarize edilerek ise koku giderimi sağlanıp kompost oluşumu hızlandırılabilir . Sinek larvalarının canlanmasını engelleyen tarafı da diğer artı avantajıdır.

Tavuk çiftliklerinde yer ve yüzey temizliği ve kompost oluşumu hızlandırmak bakteriyel ürünlerimiz ile mümkündür.  

Kompost oluşumunu hızlandıran ürünler yine aynı temel üzerine kurulmuş olan bakteriyel ajanlardır.

Et ve Balık işleme merkezleri uygulamaları en yaygın kabul gören uygulamalardandır. Bakteriyel deterjan ürünlerimizden  BIODEM LIQUID L üretim alanlarında yer ve yüzeyde protein ve yağ artıklarını tüketen bakterilerin  koku giderimi ve yüzey temizliği sağlaması temeline dayanmaktadır. BIODEM LIQUID L enzim ve yüzeyaktifler ile derinlemesine bir temizlik yapmak mümkündür.
İlk uygulamalar hotel kasaphanelerinde yaygınlaşmıştır. Bu uygulama sonucu arıtma tesisine de giden bakteriler arıtma rejimini ve verimliliğine  destek verir . 

Sektörler Hakkında
Çevre Teknolojileri ve Arıtma sektörü
Hizmet sektörü
Ziraat
   Hayvancılık ve Üretim alanları
    Büyükbaş ve küçükbaş Hayvan çiftlikleri
     Tavuk çiftlikleri
     Kompost oluşumunu hızlandıran ürünler
     Et ve Balık işleme merkezleri uyg.
Evsel Kullanım
Petrol Araştırma
Sanayi Tesislerinde Kullanım Alanları
Marina ve deniz güvenliği
Çevre Mühendislerinin ve Endüstriyel İşletmelerin Yenilikçi Partneri
design by free ajans