Laboratuar Çalışmaları
Arıtma Tesisi El Kitabı

LABORATUAR ÇALIŞMALARI

BIOSEAM ürünleri arkasında üniversite çalışmaları ve deniz araştırmaları bulunmaktadır.

Ürünlerde kullanılan suşlar yıllarca en verimli ve en dayanıklı olanlar seçilmek üzere çalışmalar yapılmış ve kullanılan suşlar üniversite koleksiyonlarında yeni nesiller düşünülerek korumaya alınmıştır.

Bu sırada yapılan çalışmalardan birkaçı ürünlerimizi tanıtmakta faydalı olacaktır.

Diğer taraftan tuzluluk verimlilik anaerob ve aerob ortamlarda ve yağ biyoremidasyonunda çalışmalar yapılmış ve uluslararası kongrelerde sunumları yapılmıştır.

Deniz ortamında petrol degradasyonu ile ilgili çalışmaları 2006 yılında tamamlanmıştır. Ve çalışma ortamında sıcaklık kontrolleri ayrıca denenmiş ve 20 derece altı ve 15 derece altında performansla çalışacak suşlar üzerine çalışmalar yapılmıştır.

Bu çalışmalardan biri 15 – 20 derece sıcaklıklarda 9 – 18 ppt ( 9000 – 18 000 ppm)de sonuçları araştırmak maksatlı yapılmıştır.

Bu tabloda aşağıdaki eğrileri karşılaştırmalı olarak izlemekteyiz. Alınan sonuç 2 formülasyonda suşların tuzluluk karşısında yağ biyoremidasyon hızları karşılaştırılmış.

Bu sonuç çerçevesinde BIOSEAM LIQUID L doğmuştur. Her ortamda ve koşulda kullanılabilecek yağ degradasyonunda verimli bir ürün elde edilmiştir.

Şekil 1 oil degradation ; liquid formulasyonun 15oC ve 9 - 18 ppt salinity
Çevre Mühendislerinin ve Endüstriyel İşletmelerin Yenilikçi Partneri
design by free ajans

    L(9): L formulasyonu ile 9 ppt de yapılan çalışma eğrisi
    L(18):L formulasyonu ile 18 ppt tuzlulukta yapılan çalışma eğrisi
    Az(9):sodium-azide(NaN3) ile 9 ppt tuzlulukta yapılan çalışma eğrisi
    Az(18): sodium-azide (NaN3) ile 18 ppt tuzlulukta yapılan çalışmaeğrisi

Sonuç olarak görülmüştür yağ degradasyon çalışmasında L formulasyonu 15 oC ve farklı tuzluluklarda (9 ppt and 18 ppt) . 2,2 ppmoil/h for 9 ppt tuzlulukta biyodegradasyon hızı tespit edilmiştir. 18 ppt tuzlulukta, biyodegradasyon hızı 1,63 ppmoil/h tespit edilmiştir. 9000 – 18000ppm tuzluluklarda 15 derecede BIOSEAM LIQUID L formulasyonu yağ degredasyonunda değişen tuzluluk oranlarına ve düşük sıcaklığa rağmen yüksek biyodegradasyon hızı göstermiştir.

Şekil 2 oil degradation ; liquid formulasyonun 20oC ve 9- 18 ppt tuzluluk testi
Sonuç olarak görülmüştür yağ degradasyon çalışmasında L formulasyonu 15 oC ve farklı tuzluluklarda (9 ppt and 18 ppt) . 2,87 ppmoil/h for 9 ppt tuzlulukta biyodegradasyon hızı tespit edilmiştir. 18 ppt tuzlulukta, biyodegradasyon hızı 2,63 ppmoil/h tespit edilmiştir. 9000 – 18000ppm tuzluluklarda 20 derecede BIOSEAM LIQUID L formulasyonu yağ degredasyonunda değişen tuzluluk oranlarına ve düşük sıcaklığa rağmen yüksek biyodagradasyon hızıgöstermişti

Son tuzluluk çalışması ise farklı tuzluluklar – sıcaklıklar- performans eğrilerini birleştirmek şeklinde yapılmıştır aşağıda sunulmaktadır.

Şekil 3. Oil degradation çalışması farklı tuzluluk ve farklı sıcaklıktaki sonuçlar birlikte görülmektedir

Çalışmada 15 ve 20 derece sıcaklıklarda değisen tuzluluk ppt ile ölçülmüş ve buna karşılı yağ degredasyonu da ppm/saat olarak verilmiş. Görülen budur ki değişen sıcaklıklarda performans eğrileri lineer ve paralel gitmiş her zaman yeterli miktarda üreme üreme var ve performans seviyeleri mükemmel gözlenmektedir.

Farklı tuzluluk oranlarında bakteri üremesi ve populasyon artış oranları aşağıdaki gibi sonuç vermiştir.

Şekil 4 Farklı sıcaklık ve farklı tuzluluklarda üreme hızları

Diğer çalışma bakterilerimizin tatlı suda ve oda sıcaklığında nasıl davrandıkları idi. Bunun sebebi iki deney arasında önemli farklar var mı. Sorusunu yanıtlamak idi. Bu deney sonucunda siz de göreceksiniz ki performansla çalışan bakterilerimiz burada da aynı lineer eğriyi vermişlerdir.

Şekil 5 Oda sıcaklığında ve tatlı suda yağ degredasyonu persormansı
S1: formulasyon S1 İle yapılan deneme L1: Formulasyon L ile yapılan deneme S2: Formulasyon S2 ile yapılan deneme Az: sodium azide denemesi
y: linear line

Oda sıcaklığı denemelerinden alınan sonuç yağ degradasyonunda tatlı suda mükemmel sonuçlar elde edilmektedir. Ve bu denemelerde en hızlı yağ degradasyonu sonuçları elde edilmiştir. Anlamlı olan tuzluluk testleri ile yakın sonuçlar olmasıdır.
Sonuç olarak hem tuzlu ortamlarda hem de sıcaklığın düştüğü ortamlarda yüksek performans ile çalışan BIOSEAM bakteriyel ürünleri aşağıda tatlı suda üreme sonuçları izlenmektedir.

    Tatlı suda ; oda sıcaklığında bakteri üreme sayıları ve oil degradation
    konusunda çalışma sonuçlarıdır.
    2 formulasyon , (S ve L bakterilerinin) incelenmesi sonucu elde edilmiştir.
Bu sunuçlar sa bize göstermektedir ki yeterli miktarda dozlanmamış olsa bile bakteri suşlarımız hızlı şekilde sayılarını arttırmakta ve yağ degradasyonu için yeterli sayıya kısa sürede ulaşmaktadır.

Kullanım amacına uygun olan ürünlerin geliştirmesi ise 2010 yılında ar-ge si sonuçlandırılmış ve uzun bir arge döneminden sonra bilinen kimyasallara dirençli , sıcaklık sebebi ile performası etkilenmeyen suşlar elde edilmiştir. Spor halden çimlenme dönemine hızlı ve her sıcaklıkta yeterli sayıda gerçekleşmesi adına çalışmalar da sonuçlanmış ve ürünler BIOSEAM markası ile Türk pazarına ve Çevre Mühendislerimizin kullanımına sunulmuştur.

Bu aşamada ihtiyaç olan sanayi tipi arıtma tesislerinin ihtiyacı olan ürün BIOSEAM LIQUID P olarak adlandırılmaktadır. Bu ürün yüksek BOI VE KOI değerleri taşıyan arıtma tesislerimizde kullanılmaktadır.

Tüm ürünlerimiz pH: 4 ,5 - 10 arasında verimle çalışmaktadır .

Kış aylarında dahi verimle çalışan biyolojik arıtmalara destek bakterimiz mevcuttur.