Daha iyi bir yaşam için akıllı çözümler

BIODEM farklı sektörlerdeki biyolojik arıtma uygulamalarında bakteri ve absorban  kullanımı üzerine derin bilgi ve tecrübe birikimi edinmiş uzmanlardan oluşan bir kurumdur. Toprak biyoremidasyonu ve bakteri çözümleri konusunda Yenilikçi ve atılımcı ruhumuz müşterilerimizin işine kayda değer ölçüde katkıda bulunmamızın itici gücüdür. Arıtma teknolojileri ve çevre çözümleri üzerine endüstriyel uygulamalarda elde ettiğimiz bilgi birikimini müşterilerimizin kullanımına sunarak, onların günümüzün çevre bilincine uygun şekilde üretimlerini desteklemeye  ve rekabet güçlerini korumalarına katkıda bulunuruz.

Yenilikçiliği temel alan iş geliştirme vizyonumuz öncülüğünde, Arıtma sektörünün küresel liderleri ile sıkı ve güvenilir bir işbirliği içinde çalışır, onların teknik ve tedarik güçlerini müşterilerimize yansıtırız.

Güvenilir bir partner olmanın gereği olarak, müşterilerimiz ve küresel tedarikçilerimiz arasında sağlıklı bir köprü kurar, onların takım elemanları gibi, onlarla birlikte çalışırız. Bunu yaparken, onlara sadece ürün ve tedarik desteği değil, özgün bakteriyel ve absorban uygulamalarında öneriler de getiririz .  Sürdürülebilir bir başarı sağlamak  çevreye saygılı ve atık arıtma proseselerinin biyolojik arıtma alanında  yeni ürünler ve yeni teknolojiler sunarak çevreci imalatlarına  katkıda bulunuruz. Kısacası, biz işimizi diğerlerinden farklı yaparız ve bizim bu farklılığımız, müşterilerimizin de kendi işlerinde büyük farklılıklar elde etmelerini sağlar.

Çevre Mühendislerinin ve Endüstriyel İşletmelerin Yenilikçi Partneri
Sektörler Hakkında
Çevre Teknolojileri ve Arıtma sektörü
Hizmet sektörü
Ziraat
Hayvancılık ve Üretim alanları
Evsel Kullanım
Petrol Araştırma
Sanayi Tesislerinde Kullanım Alanları
Marina ve deniz güvenliği
design by free ajans