Ziraat

- Toprak biyoremidasyonu
- Ürün depolama ve atık yönetimi 

Toprak biyoremidasyonu ; toprağın hidrokarbonlar veya Petrol türevleri veya ham petrol tarafından kirletildiği durumlarda arıtma işini doğaya bıraktığımızda  toprağın tam arınmasının bazen 50 yılı geçtiği bilinmektedir. Biyoremidasyon işlemini hızlandırmak için absorban + bakteri  içeren ürünler ile 1 yılda toprağı %99 arınmasını sağlamak amaçlı üretilmiş ürünümüz  BIODEM OİL 1 dir. Absorban özelliği ile topraktaki hidrokarbonları enkapsüle eder . Bakteri içeriği ile de kirletenin Biyoremidasyonunu sağlar.

Tarımsal Ürünlerin  depolama alanlarında  ürünlerin diğer bakteriler ve mantarlar tarafından kirlenmesi sebebi ile ürün kayıplarının önüne geçmek önemli bir ekonomik kazanç haline gelmiştir. Özellikle narenciye depolama alanlarında kullanılacak olan  yeni geliştirdiğimiz bakteriyel ürünümüz çevreye ve insan sağlığına saygılı  bir çözüm olacaktır.  

Durgun su kaynakları ve göletlerin ıslahı  Göletlerin Temiz tutulması kokunun önlenmesi ve sulama yapılacak kıvamda suyun temini için bakteriyel çözümler mevcuttur. BIODEM LIQUID isimli ürünümüz ile gölet suyunda askıda katı madde miktarının azaltılması ve dip çamurunun azaltılması amaçlı bakteri kullanımları olumlu sonuçlar verir ve bilinen eski metodlardan daha kısa zamanda sonuç verir ve uygulaması kolaydır.


          Ürünlerimizin çözüm olduğu alanlar:
Sektörler Hakkında
Çevre Teknolojileri ve Arıtma sektörü
Hizmet sektörü
   Ziraat
     Toprak biyoremidasyonu
       Ürün depolama ve atık yönetimi
Hayvancılık ve Üretim alanları
Evsel Kullanım
Petrol Araştırma
Sanayi Tesislerinde Kullanım Alanları
Marina ve deniz güvenliği
Çevre Mühendislerinin ve Endüstriyel İşletmelerin Yenilikçi Partneri
design by free ajans