Çevre Teknolojileri ve Arıtma Sektörü

Biyolojik arıtmalarda kullanlan bakteriyel ürünlerimiz çeşitli özellikteki bakteri suşlarını içerir ve değişik ortamlarda kullanılmak için hazırlanmış özellikleri sebebi ile seçilmiş suşlardır. Arıtma tesisinin su sıcaklığından KOİ ve BOİ değerlerine , tuzluluk oranlarına kadar birçok etken için  performans kriteri göz önüne alınıp çalışılmış olan bakteri suşlarının aşılanması sonucu istenen performansı düşmeden çalışmasıdır.

Ürünlerimiz :
Sanayi ve evsel biyolojik arıtma tesislerinde kullanılan 2 tip bakteri ürünümüz bulunmaktadır

BIODEM LIQUID P sanayi tipi biyolojik arıtmalarda kullanılmaktadır . KOİ ve BOI değerlerinin yüksek olduğu arıtmalarda önerilen ürünümüzdür.
Su sıcaklığının 15 derecelerin altına düşmesi ile azalan arıtma tesisi verimliliği  BIODEM LIQUID P adlı ürünümüzdeki  özel bakteri suşları sayesinde tekrar 20 derece ve üstü sıcaklıklardaki verimliliğe getirmek mümkündür.

BIODEM LIQUID isimli ürünümüz evsel tip atıksuların biyolojik arıtmalarında kullanılacak bakteri ürünümüzdür. Havalandırmanın olmadığı terfi çukuru ve rogarlarda anaerob ve fakultatif leri içermesi ile başarılı koku giderimi ve arıtma verimi sağlar.

Tesisi İlk devreye alma sırasında bakteri kullanımı  için taşıması kolay ve daha fazla sayıda bakterinin bir seferde verilmesi için  BIODEM POWDER adlı ürünümüzün kullanılmasını öneririz .Üreme hızı fazla olan suşlardan oluşan powder içeriği ilk çimlenmede de  yüksek çimlenme oranı ile ilk devreye almada tesise avantaj sağlar. 


Rogar ve terfi çukurlarında  koku problemi  sorunlarında BIODEM LIQUID L isimli ürünümüz ile akut olarak  pulvarize ederek koku problemine çözüm bulmak mümkündür. Ürün içeriğinde enzim ve yüzeyaktifler sayesinde hemen koku problemine çözüm almak mümkündür.

Golf hoteller de Göletlerin Temiz tutulması kokunun önlenmesi ve sulama yapılacak kıvamda suyun temini için bakteriyel çözümler mevcuttur. BIOSEAM LIQUID isimli ürünümüz ile gölet suyunda askıda katı madde miktarının azaltılması ve dip çamurunun azaltılması amaçlı bakteri kullanımları olumlu sonuçlar veriri ve bilinen eski metodlardan daha kısa ve uygulaması kolaydır.

Yağ tutucular da yağ birikimi ve manuel temizlik ihtiyacı hep yaşanacak olan sorunlardan birisidir. Bu sorunların üstesinden gelmek ve manuel yağ tutucu temizliği zamanını uzatmak amaçlı yapılacak uygulamalar için geliştirilmiş ürünümüz  BIOSEAM LIQUID L dir. Bu uygulamayı desteklemek için BIOSEAM OIL 1 ile birlikte uygulamak ise son yıllarda uygulanan en başarılı yöntemlerden biridir. Koku giderimi de bu uygulamanın başarısının bir ölçütüdür.

Bakteri ve absorban uygulamaları yağlılık problemi olan arıtmalarda önerilen çözümlerden biridir. Arıtma tesisinin laboratuar değerleri ile dozun ayarlanması sonucu  dip çamurunun ideal seviyeler çekilmesi ve dip çamuru florasının desteklendiği bu uygulama ile optimum arıtma verimliliğine ulaşmak mümkündür. 


Sektörler Hakkında
    Çevre Teknolojileri ve Arıtma sektörü
      Biyolojik arıtma tesisleri
      Rogar ve terfi çukurları
      Golf ve hotellerde bulunan göletlerin bakteriyel ıslahı
      Tesisi İlk devreye alma sırasında bakteri kullanımı 
      Yağ tutucular
      Koku giderimi
      Bakteri ve absorban uygulamaları
Hizmet sektörü
Ziraat
Hayvancılık ve Üretim alanları
Evsel Kullanım
Petrol Araştırma
Sanayi Tesislerinde Kullanım Alanları
Marina ve deniz güvenliği
Çevre Mühendislerinin ve Endüstriyel İşletmelerin Yenilikçi Partneri
design by free ajans