Petrol Araştırma

- Toprak biyoremidasyonu uygulamaları
- Absorban uygulamaları
- Depolama alanları
- Petrol dolum tesisleri

Toprak biyoremidasyonu uygulamaları :Günümüde tarımsal alanların daralması ve toprak kayıplarının önemseniz hale gelmesi toprağın geri kazanımının önemini arttırmıştır. Petrol araştıran kurumların kirlettikleri alanlar petrol taşıyan boru hatlarının patlaması ve sızdırması bu tür toprak kayıplarını arttırmıştır. Toprak biyoremidasyonu ; toprağın hidrokarbonlar veya Petrol türevleri veya ham petrol tarafından kirletildiği durumlarda arıtma işini doğaya bıraktığımızda  toprağın tam arınmasının bazen 50 yılı geçtiği bilinmektedir. Biyoremidasyon işlemini hızlandırmak için absorban + bakteri  içeren ürünler ile 1 yılda toprağı %99 arınmasını sağlamak amaçlı üretilmiş ürünümüz  BIODEM OİL 1 dir. Absorban özelliği ile topraktaki hidrokarbonları enkapsüle eder . Bakteri içeriği ile de kirletenin Biyoremidasyonunu sağlar. Sonuçta karbondioksit , su ve biokütle denilen doğa tarafından indirgenebilen yapılar oluşmuş olur.

Absorban uygulamaları : Absorban uygulamaları  hidrokarbonları bulundukları ortamdan kolaylıkla alabilecek yapılar olarak tanımlayabiliriz. Absorbanlar ile yağ ile suyu en ekonomik şekliyle ayırmak mümkündür. Topraktan Petrol türevlerini almak ve yayılmalarını engellemek mümkündür (BIODEM OİL 1). BIODEM OİL 1 in üzerindeki bakteri içeriği ile biyoremidasyonu hızlandırmak mümkündür. 
Bir biyolojik arıtma performansını arttırmak amaçlı absorban ile suda askıda olan yağı alıp dip çamurunda degradasyonunu sağlamak mümkündür (BIOSEAM OİL 1). Yağı enkapsüle ettikten sonra suyun dibine çökmeyen absorbanımız ile yüzeyden sıyırma metodu ile yağı sudan ayırabiliriz (BIODEM OİL 2). 

Depolama alanlarında  beton zeminlere , fayans ve şaplı beton zeminlerden petrol ürünlerini ve hidrokarbonları enkapsüle ederek yüzeyde iz dahi kalmadan almak için   BIODEM OİL 1 adlı ürünümüz  kullanılmaktadır. Yanmış motor yağı , mazot , benzin vb. dökülmelerde  toz halde olan absorbanımız ile üzerini örtecek kadar uygulanıp  süpürülerek alınır . Kendi ağırlığının 15 katı kadar  yağı ve petrol türevini enkapsüle eder yanma sıcaklığını yükseltir alev alma riskini minimuma indirir . bertarafa gönderildiğinde sadece BIODEM OİL 1 in 7000 BTU ısıl değer sahiptir .
Bertaraf tesisleri tarafından tercih edilir ve ekonomik olarak bertaraf edilebilir.   

Sektörler Hakkında
Çevre Teknolojileri ve Arıtma sektörü
Hizmet sektörü
Ziraat
Hayvancılık ve Üretim alanları
Evsel Kullanım
     Petrol Araştırma
    Toprak biyoremidasyonu uygulamaları
    Absorban uygulamaları
    Depolama alanları
    Petrol dolum tesisleri
Sanayi Tesislerinde Kullanım Alanları
Marina ve deniz güvenliği
Çevre Mühendislerinin ve Endüstriyel İşletmelerin Yenilikçi Partneri
design by free ajans