Yaşamın yapı taşları; Bakteriler

Bakteriler ve çevre çözümleri modern yaşamın temel yapı taşlarıdırlar. Bakteriler  tarımdan çevresel çözümlere  kadar onları endüstrilerin vazgeçilmez malzemeleri haline getiren sayısız ve sıradışı faydalı  özelliklere sahiptirler.

Bakteriler ve çevre çözümleri  pek çok alanda şaşırtacak düzeyde farklı amaçlar için kullanılırlar. Çünkü farklı molekülleri ve bileşenleri  bakteriler bizim için zararsız şekle sokan ve bizim için çevreci çözümler sunmaktan vazgeçmeyen varlıklardır.  Onların niteliklerini iyileştirmek veya modifiye etmek mümkündür.Fakat bizler doğada o ihtiyaçlarımıza ait özellikte olanlarını bulmamız mümkündür. Bu yöntemle Bakteriler ile  yağları ve atık sıvıların arıtılmasında koku sorununun ortadan kaldırılmasında üretim tesislerimizin çeşitli proses atıklarının arıtılmasında kullanabileceğimiz çeşitli bakterilerin üretilmesi ile modern ve yarınlara saygılı çözümler bulunmuştur.

Endüstrilerin ve tüketicilerin her geçen gün daha iddialı hale gelen talepleri, günümüzde çok daha yaratıcı ve ekonomik çözümler üretilmesine olanak veren bakteri suşlarının varlığını gerekli kılar.
Bu ürünlerin  başında ise BIODEM markalı bakteri ürünleri gelir.

BIODEM bakeriyel ve absorban ürünlerinin kullanıldığı başlıca sektörler:
- Çevre teknolojileri ve Atıksu Arıtma sektörü
- Hizmet sektörü 
- Ziraat
- Hayvancılık  
- Evsel Kullanım & Temizlik  
- Petrol araştırmaları     
- Otomotiv (Oto Bakım)  
- Gıda sektörü arıtma ve işleme tesisleri               
- Marinalar ve deniz temizliği uygulamaları                     


         Ürünlerimizin çözüm olduğu alanlar:
   Sektörler Hakkında
Çevre Teknolojileri ve Arıtma sektörü
Hizmet sektörü
Ziraat
Hayvancılık ve Üretim alanları
Evsel Kullanım
Petrol Araştırma
Sanayi Tesislerinde Kullanım Alanları
Marina ve deniz güvenliği
BIOSEAM sayesinde daha yüksek yaşam kalitesi

Sürekli yükselen yaşam standartları ve tüketicilerin her geçen gün daha  çevreci çözüm beklentileri  BIOSEAM çatısı altında sunduğumuz çözümleri günümüzün doğru seçenekleri haline getirir.

Bakteri  teknolojilerine dayanan ürünlerimizi günlük yaşantımızın her köşesinde bulmanız mümkündür. Tarımda petrol sebebi ile kirlenmiş toprakların geri kazanılmasından  , petrolle kirlenmiş denizlerimizin temizlenmesine kadar normal hayatımızda kullandığımız suyun arıtılmasından giderlerde oluşan koku problemi , terfi çukurlarında oluşan koku problemlerinden arıtma tesislerinde oluşan koku problemlerinden hayvansal ürünlerin imalat alanlarındaki atıkların kontrolünden hayvansal alanların temizliğine kadar daka birçok alanda bakteriyel ürünleri kullanmaktayız. Yere dökülmüş petrol ürünlerden suya karışmış olan petrol ürünlerinin sudan ayrıştırılmasında absorbanları kullanmaktayız . Et ve balık ürünlerinin işleme alanlarının temizliğinden arıtma tesislerindeki yağ atıklarının biyoremidasyonunda bakterileri kullanmaktayız . Yağ kapanlarının manuel temizlik zamanlarının uzatılmasından yüksek BOİ ve KOİ derecelerine sahip atık suların biyolojik arıtmasında bakterileri kullanmaktayız.  Öyleki, onlar çoğu zaman hiç tahmin edemeyeceğiniz yerlerde karşınıza çıkarlar. Bunun nedeni, tüketicilerin en iddialı ihtiyaçlarını dahi karşılamak bakımından sahip oldukları benzersiz özellikleri sayesinde ortaya koydukları olağanüstü performanstır.

Biz arzu ettiğiniz zaman uygulamalarınız hakkında bilgi alır, ihtiyaçlarınızı titizlikle tespit eder, ekibinizle birlikte hareket ederek, çözümler sunarız . Size özel olan çözümler ve seçenekler sunarız. Özetle biz, sizler için çalışır beraber kazanırız .   
    

Çevre Mühendislerinin ve Endüstriyel İşletmelerin Yenilikçi Partneri
design by free ajans