Yağ Tutucuları

Sürekli yükselen yaşam standartları ve tüketicilerin her geçen gün daha  çevreci çözüm beklentileri  BIODEM çatısı altında sunduğumuz çözümleri günümüzün doğru seçenekleri haline getirir.


          Ürünlerimizin çözüm olduğu alanlar:
Sektörler Hakkında
    Çevre Teknolojileri ve Arıtma sektörü
     Biyolojik arıtma tesisleri
      Rogar ve terfi çukurları
      Golf ve hotellerde bulunan göletlerin bakteriyel ıslahı
      Tesisi İlk devreye alma sırasında bakteri kullanımı 
      Yağ tutucular
      Koku giderimi
      Bakteri ve absorban uygulamaları
Hizmet sektörü
Ziraat
Hayvancılık ve Üretim alanları
Evsel Kullanım
Petrol Araştırma
Sanayi Tesislerinde Kullanım Alanları
Marina ve deniz güvenliği
Çevre Mühendislerinin ve Endüstriyel İşletmelerin Yenilikçi Partneri
design by free ajans