TOPRAĞIN PETROLLE KİRLENMESİ VE BIODEM OIL 1 UYGULAMASI

Biodem Oil 1 bakteri içeren kuru absorbandır. Kirlenmiş toprağa homojen dağıtılması ve harmanlanması şeklinde uygulanır.

Hidrokarbon Biodem Oil 1 ile teması sonucu absorblanır ve enkapsüle edilir.

Biodem Oil 1 basit tarım aletleri ile homojen dağılımı sağlanır.

Biodem Oil 1 teknolojisi yerinde veya harici olarak uygulanabilir ; diğer geleneksel iyileştirme yöntemlerine göre çok daha pratik , etkili ve çevreye karşı duyarlıdır.
Bu alanda yapılan ölçümler ise aşağıdadır

Biyoremidasyon sürecinin başladığı tarihte kirlilik düzeyi TPH (Total Petrolleum
Hydrocarbons) 63.826 ppm den 23 gün sonra geldiği düzey 7.191 ppm olarak
belirlendi.

04/08/2010 tarihinde yerinde alınan toprak numunelerinin ilgili labaratuardan alınan
analiz sonucuna göre TPH (Total Petrolleum Hydrocarbons ) değeri 2.180 ppm olarak
belirlendi.

12/10/2010 tarihinde yerinde alınan toprak numunelerinin ilgili labaratuardan alınan
analiz sonucuna göre TPH (Total Petrolleum Hydrocarbons ) değeri 435 ppm olarak
belirlendi.

04/08/2010 tarihinde yerinde alınan toprak numunelerinin ilgili labaratuardan alınan
analiz sonucuna göre TPH (Total Petrolleum Hydrocarbons ) değeri 2.180 ppm olarak
belirlendi.

12/10/2010 tarihinde yerinde alınan toprak numunelerinin ilgili labaratuardan alınan
analiz sonucuna göre TPH (Total Petrolleum Hydrocarbons ) değeri 435 ppm olarak
belirlendi.

Sonuç olarak : 01/06/2010 tarihinde Bioseam Oil 1 ile başlatılan hampetrol ile
kirlenmiş toprağın yerinde iyileştirilmesi (Biyoremidasyon ) süreci 12/10/2010
tarihinde alınan son toprak numunesinin ilgili labaratuvardan gelen analiz sonucunun
istenilen değerlere gerilemesi ile tamamlanmıştır.

TPH (Total Petrolleum Hyddrocarbons) değeri 63.826 ppm den 435 ppm e gerilemiştir.
Bu süreçte Firmamız uygulamaının her aşamasında bulunmuş ve gerekli müdahaleleri
yapmış veya yapılmasını sağlamıştır.
Biosdem Oil 1 Uygulaması
   Biodem Oil 1 Uygulaması
   Petrol üzerine Oil 1 uygulaması
Biodem Oil 1 Uygulaması

Çevre Mühendislerinin ve Endüstriyel İşletmelerin Yenilikçi Partneri
design by free ajans

Kirlenmiş olan toprak uygulaması sonucu Petrolun daha derinlere ilerlemesini durdurmak maksatlı karıştırmak çok önem taşır

Aşağıgıda küçük resimde uygulamadan sonra karıştırılmış olan alanda petrolün enkapsüle edildiğini ve petrolün renginin artık gözlenmediği de görülmektedir.
Ürün atıkla buluştukça atığı kapsar ve daha alt katmanlara sızıntı yapmasını engeller.
Bu özellik sayesinde kirlenmiş alan kontrol altına alınarak daha geniş alanların ya da yeraltı su kaynaklarının kirlenmesi engellenmiş olur.
Kirlenmiş alanın durumuna göre basit tarım aletleri (Kürek ve tırmık) bu işlem için yeterlidir.
Karıştırma işleminden ardından atık Bioseam Oil 1 tarafından absorblanır ve göz ile görülür bir fark oluşur.
Karıştırma işleminden sonra toprağın nemlilik oranı göz önünde tutularak uygulama alanı yağmurlama veya benzeri şekilde sulanır.
Bu işlemle birlikte ürün içindeki spor haldeki bakteriler aktive olarak hidrokarbonları parçalamaya başlar.
Bakterilerin aktivitesini sürdürebilmesi için kurak mevsimlerde sulama işlemi 5–7 günde bir tekrarlanır.
Hava sıcaklığı 4,5°C ile 49°C arasındayken bakteriler aktivitelerini sürdürürler.
Daha düşük sıcaklıklarda ise faaliyet durur fakat sıcaklığın yükselmesi ile birlikte tekrar başlar.
Hava sıcaklığının 4,5°C derecenin altına düşmesi halinde uygulama alanına siyah naylon örtü serilerek aktivitenin devamı sağlanabilir.
İklim ve hava şartları ve toprağın yapısına bağlı olarak 90 ila 240 gün içinde Biyoremidasyon işlemi tamamlanır.
Hidrokarbonlar su ve karbondioksite dönüşür. Bu uygulamanın sonunda oluşan atık, zararsız biokütledir.
Ortam şartlarının optimum olduğu durumlarda ilk 30 günde hidrokarbon miktarında %30–80 azalma gözlemlenmiştir.
Uygulama yapılan diğer alanların fotoğrafları da aşağıda yer almaktadır.
TOPRAK +PETROL+BIOSEAM OIL 1 UYGULAMASI
Yapılan bu sızdırmazlık testinde 2 ayrı kapta aynı birim toprağa ve aynı miktar fuel oil döküldü.

Kaplardan birine uygulanan fuel oil+toprak karışımına Absorban ürünümüz BİOSEAM OIL 1 uygulandı.

Sonrasında 2 kaba da su yükü verildi.

Uzun süre verilen su yükünden sonra Biyorem karışımı olan kapta fuel oil sızıntısına rastlanmadı.

Defalarca yapılan testlerde hep aynı sonuçlar alındı.