Biosdem Oil 1 Uygulaması
Biosdem Oil 1 Uygulaması
   Biodem Oil 1 Uygulaması
   Sert zemin üzerine Oil 1 uygulaması

SERT ZEMİNLERDE BIODEM OIL 1 UYGULAMASI

Bu uygulamada Biodem Oil 1 yanık motor yağı absorbsiyonu çalışılmış beton zemin üzerinde sonuçlara bakılmıştır.

Sonuçta tam bir arınma sağlanmış ve Şaplı betonda bir iz kalmadığı tespit edilmiştir.
Çevre Mühendislerinin ve Endüstriyel İşletmelerin Yenilikçi Partneri
design by free ajans